Η εταιρεία

Το λογιστικό μας γραφείο με πολύχρονη πείρα και γνώση σε τομείς όπως Οργάνωση, Εποπτεία και Ενημέρωση Λογιστηρίου, Εργατικά, Μισθοδοσία, Συστάσεις Εταιρείας και Αντιμετώπιση Έλεγχου Εφορίας, αναλαμβάνει υπεύθυνα την διεκπεραίωση κάθε είδους Λογιστικής ανάγκης της επιχειρήσεως σας.

Επίσης σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο από λογιστικές και φορολογικές λύσεις, για κάθε νομικής μορφής εταιρεία, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, συμβάλλοντας στην πορεία της εξέλιξης και ανάπτυξης της εταιρείας.

Οι στόχοι

Οι ανάγκες της εποχής μας και οι συνεχείς μεταβολές στο φορολογικό και εργατικό τοπίο μας οδήγησαν να δημιουργήσουμε μια τέτοια βάση, ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν ειδικών πακέτων μεταχείρισης σε φορολογικό -ελεγκτικό– νομικό – μηχανογραφικό επίπεδο και να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να τους απασχολούν.

Η ομάδα

Για περισσότερα από 15 χρόνια τα έμπειρα στελέχη μας σας συμβουλεύουν και σας καθοδηγούν, με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Νέες εφαρμογές

Οι ανάγκες της εποχής μας και οι συνεχείς μεταβολές στο φορολογικό και εργατικό τοπίο μας οδήγησαν να δημιουργήσουμε μια τέτοια βάση, ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν ειδικών πακέτων μεταχείρισης σε φορολογικό -ελεγκτικό– νομικό – μηχανογραφικό επίπεδο και να μην βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να τους απασχολούν.